Posted by: bankwahabi | Mac 12, 2007

Syarif Ali penyebar Islam dan Sultan Brunei

 Syarif Ali penyebar Islam dan Sultan Brunei

Oleh Haji Wan Mohd. Shaghir

SYARIF Ali Bilfaqih diriwayatkan adalah berasal dari keturunan Saiyidina Hasan bin Ali, bererti beliau adalah zuriat Nabi Muhammad s.a.w. melalui perkahwinan Saiyidatina Fatimah az-Zahra dengan Saiyidina Ali.

Diriwayatkan pula bahawa Syarif Ali atau nama lain Syarif Ali Mufaqih Muqaddam adalah berasal dari Taif (Arab) dan tiba di Brunei sekitar tahun 1370 M. Menurut Pangiran Haji Mohammad bin Pangiran Haji Abd Rahman, nama ayah Syarif Ali ialah Saiyid Abdul Qadir, salah seorang keturunan Saiyidi Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, Wali Quthub yang sangat terkenal. Secara garis besarnya pula masih bertikaian pendapat apakah Syarif Ali itu keturunan Saiyidina Hasan atau pun keturunan Saiyidina Husein.

Jika benar Syarif Ali itu keturunan Saiyid Syeikh Abdul Qadir al-Jilani jelaslah beliau keturunan Saiyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib kerana nasab Saiyid Syeikh Abdul Qadir al-Jilani adalah kepada Saiyidina Hasan bukan Saiyidina Husein.

Namun masih diragukan kerana sebahagian penyebar Islam yang datang ke Asia Tenggara termasuk Maulana Malik Ibrahim yang dikatakan ada hubungan kekeluargaan dengan Syarif Ali adalah keturunan Saiyidina Husein bukan keturunan Saiyidina Hasan. Pangiran Haji Mohammad bin Pangiran Haji Abd. Rahman lebih cenderung mengukuhkan bahawa Syarif Ali adalah keturunan Saiyidina Husein.

Saya sendiri lebih menerima pendapat Pangiran Haji Mohammad tersebut. Ini kerana jika benar bahawa Syarif Ali ada hubungan kekeluargaan dengan Maulana Malik Ibrahim bererti ada hubungan pula dengan ulama-ulama Fathani Darus Salam yang kemudian melanjutkan penyebaran Islam ke Cam, selanjutnya ke Jawa dan tempat-tempat lain di Asia Tenggara. Sezaman dengan Syarif Ali di Brunei itu, ada seorang ulama Patani ke Brunei, iaitu Wan Nik.

Nama ini adalah nama gelar sewaktu beliau masih di Patani. Beliau ini pergi menyebarkan Islam ke Brunei.Walau bagaimana pun sehingga artikel ini saya tulis nama Wan Nik al-Fathani tidak pernah ditulis baik penulis-penulis Brunei atau pun ahli sejarah lainnya. Boleh jadi sewaktu di Brunei, Wan Nik tidak menggunakan gelaran nama itu, tetapi memakai nama asli. Adik-beradik Wan Nik al-Fathani adalah 11 orang.

Di antaranya ialah Saiyid Jamaluddin al-Kubra, yang wafat di Tuwajok, Bugis. Beliau adalah datuk bagi Maulana Malik Ibrahim. Jadi menurut sejarah versi Patani ini berertilah Wan Nik al-Fathani itu datuk saudara bagi Maulana Malik Ibrahim.

Hubungan penyebaran Islam antara Fathani Darus Salam dengan Brunei terjalin sejak lama, dalam Hikayat Tuan Wali Allah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani tertulis, “Dan lagi Raja Brunai itu jadi dua beradik dengan bapak Tok Nyang Syeikh Abdur Rahman itu, Wallahu a’lam…”

Yang dimaksudkan “… bapak Tok Nyang Syeikh…” pada kalimat ialah Syeikh Abdul Mubin al-Fathani. Namun, perkara ini tidak jelas dari perkahwinan dalam bentuk bagaimana, dari adik-beradik sebelah laki-laki atau pun dari adik-beradik perempuan, yang dimaksudkan hingga terjadi “dua beradik…” seperti yang termaktub dalam kalimat di atas.

Kemungkinan catatan pada hikayat tersebut keliru atau pun tersalah salin. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan perkataan “dua beradik…” itu ialah Syarif Ali yang ternyata menjadi Sultan Brunei ketiga itu memang adik-beradik dengan Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah al-Jarimi al-Fathani, Saiyid Jamaluddin al-Kubra, Wan Nik al-Fathani, dan lain-lain atau “dua beradik…” dalam istilah yang lain, ialah dua riwayat di bawah ini:

Petikan dari Habib Alwi bin Thahir Al-Hadad, “Keterangan-keterangan daripada dokumen-dokumen Mindanao menunjukkan bahwa pada tahun 880 H (1475 M) telah datang Syarif Ali dan dua orang saudaranya dari Mekah. Ali menjadi raja yang pertama di Mindanau, saudaranya yang kedua menjadi sultan di Brunei, dan yang ketiga menjadi sultan di Maluku”.

Walaupun dari segi tahun dan terdapat kelemahan-kelemahan lain, kalimat di atas sukar diterima namun masih dapat diambil kira untuk penyelidikan, terutama sekali perkataannya “… dan yang ketiga menjadi sultan di Maluku.”

Kemungkinan yang dimaksudkan dengan Maluku itu ialah Ternate. Sultan Ternate itu di antaranya ialah Sultan Babullah iaitu adik-beradik dengan Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati di Betawi, Banten dan Cerebon.

Ayah kedua-duanya adalah Saiyid ‘Umdatuddin Sultan Cam di Kemboja. Ayahnya ialah Ali Nur Alam yang sebelum ke Cam memperoleh beberapa orang anak di Patani. Ali Nur Alam anak Saiyid Jamaluddin al-Kubra. Oleh sebab Wan Nik al-Fathani yang mengembara ke Brunei adalah adik bongsu Saiyid Jamaluddin al-Kubra maka berertilah Sultan Babullah di Ternate (Maluku) dan Syarif Hidayatullah di Cerebon (Jawa Barat) adalah cucu saudara Wan Nik al-Fathani yang ke Brunei itu.

Sekiranya betul tulisan Habib Alwi al-Hadad di atas, bahawa yang menjadi raja di Brunei adalah adik-beradik dengan Sultan Babullah di Ternate (Maluku), bererti raja Brunei itu cucu saudara Wan Nik al-Fathani yang tersebut itu. Wallahhu a’lam.

Datang ke Brunei

Sebagaimana telah disebutkan bahawa Syarif Ali berasal dari Taif, negeri Arab, tetapi masih dimusykilkan apakah beliau langsung dari Taif ke Brunei atau pun terlebih dulu singgah di negeri-negeri lain di Asia Tenggara. Atau pun boleh jadi Syarif Ali dilahirkan di salah satu tempat di Asia Tenggara. Semua yang tersebut itu masih belum terjawab.

Pangiran Haji Mohammad bin Pangiran Haji Abd. Rahman membahas tentang kedatangan putera-putera Syarif Zainal Abidin termasuk Syarif Ali ke Johor. Menurut beberapa sejarah, namun beliau lebih cenderung yang dimaksudkan dengan Johor itu ialah Melaka.

Lain pula pendapat Pehin Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri. Katanya, yang dimaksudkan dengan Johor itu ialah Singapura Tua, iaitu kerajaan Johor Tua. Oleh sebab pendapat itu hanya merupakan andaian maka perlu dikaji semula. Perlulah kita memperhatikan bahawa ada pertalian kekeluargaan antara Syarif Ali dengan Maulana Malik Ibrahim, yang juga diakui oleh Pangiran Haji Mohammad. Saya lebih meyakini yang dimaksudkan dengan Johor itu bukan Melaka, bukan pula Singapura Tua, tetapi kemungkinan adalah Patani.

Sejarah tidak menyebut bahawa Maulana Malik Ibrahim itu pernah ke Melaka, yang ada hanyalah di Patani.

Peristiwa ini tidak mengubah kenyataan bahawa salah seorang ulama keturunan Patani-Johor yang ada hubungan keluarga dengan Maulana Malik Ibrahim dalam tahun 815 H/1412 M menyebarkan Islam ke Pulau Buton, Sulawesi. Namun penduduk lebih mengenalnya sebagai berasal dari Johor dan tidak pernah muncul nama Patani.

Dalam sejarah, kita mengakui kebesaran Kerajaan Melayu Melaka, tetapi dalam penulisan kitab ilmu-ilmu keislaman di peringkat awal mulai abad ke-16 hingga ke-19 Masihi, tidak ada bukti dihasilkan oleh ulama yang berasal dari Melaka atau pun Johor. Apa yang terbanyak ialah yang dihasilkan oleh ulama-ulama Aceh dan Patani.

Oleh itu untuk mengakui Melaka sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menjadi tumpuan kedatangan penyebaran-penyebaran Islam dari dunia luar terutama Arab perlu dikaji semula. Berdasarkan bukti penulisan kitab-kitab oleh ulama-ulama Patani dan hubungan kekeluargaan ulama Patani dengan Kerajaan Cam yang ada hubungan dengan penyebaran Islam sejagat, maka Patani perlu dibicarakan sebagai perbahasan pada konteks ini menggantikan tempat Johor dan Melaka seperti yang disebutkan tadi.

Aktiviti dan dilantik sebagai Sultan Brunei

Dipercayai Syarif Ali adalah seorang ulama, tujuan pengembaraannya ialah menyebarkan agama Islam. Di Brunei, dari aktivitinya mengajar masyarakat awam akhirnya dapat mempengaruhi pemimpin-pemimpin kerajaan Brunei sehingga Syarif Ali diambil jadi menantu oleh Sultan Ahmad (Sultan Brunei yang kedua). Sultan Ahmad mangkat, sekitar tahun 1425 M, para pembesar dan rakyat Brunei sepakat menabalkan Syarif Ali sebagai Sultan Brunei(Sultan Brunei yang ketiga).

Selanjutnya beliau digelar Sultan Berkat. Sebagai seorang ulama, setelah menjadi sultan, beliau menjadi contoh sebagai insanul kamil bagi masyarakat Brunei. Beberapa penulis sejarah Brunei merakamkan, “Maka Syarif Ali inilah mendirikan agama Islam dan mengeraskan syariat Nabi kita Muhammad s.a.w. di Brunei dan membina masjid-masjid.”

Menurut riwayat, sebelum Syarif Ali menjadi sultan, sultan-sultan yang terdahulu belum mendirikan masjid. Diriwayatkan pula bahawa Syarif Ali selain sebagai seorang sultan, beliau sendiri menjadi imam sembahyang fardu, sembahyang Jumaat, dan menjadi khatib hari Jumaat dan kedua-dua hari raya.

Ini bererti dirinya sebagai seorang ulama, imam dan sultan mesra menyatu, bersepadu dan tertanam kasih sayang ke seluruh lubuk hati masyarakat yang beragama Islam.

Pendapat Pangiran Haji Mohammad mengenai Syarif Ali pergi pula ke Jawa untuk mengislamkan Raja Majapahit yang bernama Perabu Angka Wijaya masih sukar untuk diterima kerana bertentangan pendapat dengan beberapa orang penulis.

Mengenai di mana lokasi kerajaan Cermin, menurut beliau, juga Pehin Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, yang kedua-dua pendapat berasal dari pendapat Habib Alwi Al-Hadad, adalah di Brunei, perlu dikaji semula. Ini kerana wujud kontroversi dengan beberapa pendapat lain terutama penulis-penulis yang berasal dari Patani dan Kelantan.

Sahabat dan ulama yang sezaman dengan beliau di Brunei

Selain Syarif Ali dipercayai ramai lagi penyebar Islam yang sezaman dengannya yang menyebarkan Islam di Brunei. Oleh sebab mereka hidup sezaman dan sasaran penyebaran di tempat yang sama, maka kita anggap saja mereka adalah bersahabat. Di antara mereka yang dapat disenaraikan ialah sebagai yang berikut:

1. Saiyid Alwi al-Faqih Muqaddam

2. Syeikh Adam

3. Syeikh Sulaiman bin Abdur Rahman

4. Saiyid Abu Bakar

5. Saiyid Hasan al-Hadad

Wafat dan keturunan

Sultan Syarif Ali, wafat pada tahun 1432 Masihi, demikian yang tertulis dalam beberapa buku sejarah karangan baru. Tahun 1432 itu berasal dari tulisan batu nisan yang transliterasinya; “Dari Hijrah Nabi s.a.w. delapan ratus tiga puluh enam tahun, dalam bulan Jamadilawal, malam Khamis, wafat pada hari Ali berpindah dari dunia ke akhirat…”

Hasil perkahwinan Syarif Ali dengan Puteri Sultan Brunei, beliau memperoleh anak bernama Sulaiman, yang selanjutnya menjadi Sultan Brunei pengganti ayahnya Sultan Syarif Ali, Sultan Brunei yang ketiga itu.

Dari sini pula selanjutnya menurunkan sultan-sultan Brunei Darussalam dan Sultan- Sultan Sambas (Kalimantan Barat, Indonesia) secara bersalasilah menurun dari atas ke bawah bersambung tanpa putusnya. Nama-nama yang dapat disebutkan ialah: Sultan Sulaiman memperoleh putera Sultan Bolkiah. Sultan Bolkiah memperoleh putera bernama Sultan Abdul Kahar. Sultan Abdul Kahar (mangkat 1571 M) memperoleh putera tiga orang, iaitu;

1. Sultan Syah Berunai

2. Sultan Muhammad Hasan

3. Raja Dungu Sultan Muhammad Hasan (nombor dua) memperoleh putera tiga orang, iaitu;

1. Sultan Tengah

2. Sultan Abdul Jalilul Akbar

3. Sultan Muhammad Ali

Sultan Tengah (nombor satu) itulah yang kahwin dengan Ratu Suria (Sambas), memperoleh putera Sultan Muhammad Shafiyuddin, Sultan Sambas. Ada pun Sultan Abdul Jalilul Akbar (nombor dua) dan Sultan Muhammad Ali (nombor tiga)

keturunannyalah yang menjadi sultan-sultan Brunei Darussalam.

http://www.utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=0312&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm


Responses

 1. Kalau silsilah Maulana Malik Ibrahim ialah seperti berikut:

  Maulana Malik Ibrahim @ Ibrahim Asmoro bin
  .Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Khan bin
  .Ahmad Jalaludin Khan bin
  .Abdullah Khan bin
  .Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad,India) bin
  .Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
  .Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  .Ali Kholi’ Qosam bin
  .Alawi Ats-Tsani bin
  .Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
  .Alawi Awwal bin
  .Ubaidullah bin
  .Ahmad al-Muhajir bin
  .Isa Ar-Rumi bin
  .Muhammad An-Naqib bin
  .Ali Uradhi bin
  .Ja’afar As-Sodiq bin
  .Muhammad Al Baqir bin
  .Ali Zainal ‘Abidin bin
  .Imam Hussain
  Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahro binti Muhammad Rasulullah.

  Nah, kalau yang disebut nama sezaman dengan beliau Sayyid Alwi Al-Fagih Muqaddam mungkin bukan puteranya Al-Fagih Muqaddam yang memang bernama Alawi kerana sudah beberapa generasi? Wallahu a’lam

 2. saya dari indonesia, perlu kejelasan lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan islam di brunai darussalam, dan para pemimpin yang telah memimpin brunai sehingga brunai menjadi negara yang berdaulat dan negara islam yang madani


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: