Posted by: bankwahabi | Disember 3, 2006

Jawapan dr Dr Uthman El Muhammady

Wahhabiah Pembelaannya oleh Hafiz Firdaus : Jawapan dr Dr. Uthman el-muhammady

Untuk kemudahan pembaca memahami tulisan dibawah, saya letakkan pengamatan al-Fadhil Dr. Uthman el-Muhammady di dalam quote.

Antara Fahaman Wahabi dan Fenomena Murtad
Hafiz Firdaus Abdullah (www.al-firdaus. com)

Di bawah ini dicatitkan beberapa pengamatan terhadap tulisan En.hafiz Firdaus berkenaan dengan pembelaannya terhadap alirah Wahhabiah dalam e mail yang disebarkannya. Kenyataan-kenyataan beliau dipeturunkan dahulu, disusuli dengan pengamatan-pengataman saya terhadapnya. Mudah-mudahan ada menafaatnya.Allahumma amin.

Tulisannya di mulai dengan kenyataan seperti berikut:

”Tanggal 27 November 2006 genaplah setahun laporan muka utama akhbar Mingguan Malaysia yang berjudul “Fahaman Wahabi Menular”. Kebanyakan kenyataan dalam laporan tersebut adalah tidak tepat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat saya, Mohd. Yaakub bin Mohd. Yunus dalam bukunya Fahaman Wahabi Menular:

Satu Analisis Terhadap Dakwaan Yang Ditimbulkan Oleh Akhbar Utusan Malaysia terbitan Jahabersa, Johor Bahru, 2006. Namun ada dua kenyataan yang tepat dalam laporan tersebut. Pertama: Laporan tersebut menyatakan bahawa fahaman Wahabi sedang menular. Ini tepat, bahkan yang lebih jitu adalah fahaman Wahabi memang sungguh-sungguh sedang menular. Ia seumpama arus tsunami yang menenggelamkan pelbagai fahaman, pengaruh, jamaah dan aliran lain yang ada di Malaysia . Kedua: Laporan tersebut menyatakan bahawa fahaman
Wahabi mendapat tempat di kalangan cerdik pandai umat Islam. Ini tepat, tetapi realiti masa kini ini membuktikan bahawa fahaman Wahabi juga sudah mendapat tempat di kalangan mereka yang pelbagai lapisan dan latarbelakang.

”Apa Dan Kenapa Wahabi?

”Saya biasa ditanya, apakah fahaman Wahabi. Jawapan saya mudah sahaja: Ia adalah pemikiran dan amalan Islam yang berdasarkan dalil dan hujah yang berbeza dengan kebiasaan pemikiran dan amalan masyarakat Malaysia . Soalan seterusnya, kenapa fahaman Wahabi secara meluas mendapat tempat di kalangan umat Islam?

Terdapat beberapa jawapan bagi persoalan ini:

”Pertama: Fahaman ini memandang Islam sebagai suatu agama yang berdasarkan ilmu. Oleh itu ia tidak membicarakan Islam melainkan dengan metodologi ilmiah yang tinggi lagi berdisiplin. Fahaman ini menolak bicara Islam yang berdasarkan mitos, khayalan, cerita-cerita dongeng dan apa-apa yang seumpama. Dalam suasana umat Islam yang semakin meningkat kedudukan mereka dari sudut ilmu, mereka mula beralih kepada Islam yang berdasarkan ilmu, yakni dalil dan hujah.

Pengamatan saya (Muhammad Uthman El-Muhammady pada 29 Nov.2006) : Wahabiah memandang Islam dengan pandangan yang bukan berdasarkan metodologi ilmu sebagaimana yang disepakati dalam Ahlissunnah wal-Jamaah mengikut Qur’an, Sunnah, ijma’ dan Kias mereka yang muktabar dalam umat. Dalam Ahlissunnah, golongan yang diakui selamat itu, sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis sohih, menggunakan kaedah-kaedah ini dalam akidah, Syariat, dan ajaran berkenaan dengan pembersihan jiwa dan peribadi manusia. Inilah wacana ilmu yang ada zaman salaf dan dalam tujuh abad Islam tanpa gangguan. Pemikiran Wahhabi tidak pernah muncul melainkan kebelakangan ini, dikemukakan oleh beberapa orang yang boleh dibilang dengan jari sebelah tangan. Wacana ilmu dengan metodologi yang diiktiraf oleh pusat-pusat pengajian Sunni di seluruh dunia adalah berlainan daripada apa yang dikemukakan oleh para pejuang Wahhabi. Sebab itulah ulama muktabar abad ke 20 seperti Abu Zaharah, antara lainnya, menolaknya, sebagaimana yang boleh dilihat dalam bukunya ’Tarikh al-madhahib al-Islamiyyah’.

”Kedua: Fahaman ini meningkatkan lagi penghayatan umat Islam terhadap agama Islam. Jika sebelum ini umat hanya mengenal Islam berdasarkan hafalan “fardhu ain”, kini umat mula mengenal Islam berdasarkan dalil dan hujah. Umat Islam mula mengenal kenapa mereka beribadah dengan tatacara sekian-sekian, hikmah di sebalik sesuatu ibadah, tujuan di sebalik sesuatu hukum dan objektif yang ingin dicapai oleh syari’at kepada manusia.

Pengataman saya (uem): Penghayatan Islam dalam umat Islam bukannya dijayakan oleh golongan Wahhabi, sebab penghayatan Islam zaman agungnya berlaku bukan dalam zaman Wahhabi; Wahhabiah hanya muncul dalam abad ke 18 Masehi; adakah hendak ditafsirkan bahawa penghayatan Islam tidak ada sebelum itu? Huraian Islam berdasarkan dalil dan hujah dilakukan oleh para imam mujtahid dan ulama Ahlissunnah bukannya oleh ulama Wahhabi abad ke 18 dan kemudiannya. Teks-teks fundamental dalam ilmu-ilmu Islam seperti tafsir Qur’an, hadith-hadith, usul al-din, fiqh, sirah dan seterusnya, bahkan ilmu-ilmu bahasa dan lainnya dilakukan oleh ulama Ahlissunnah bukannya oleh ulama Wahhabi yang baharu muncul di abad ke 18. Hikmah disebalik amalan-amalan Islam juga sudah dihuraikan oleh ulama Ahlissunnah, yang terakhir antaranya, dalam abad ke 18 ialah oleh ahli hadith terkenal Syah Waliyyu’llah al-Dihlawi dalam ’Hujjatullahil-Balighah’nya.Dan beliau bukannya Wahhabi.

”Ketiga: Fahaman ini memberi penekanan kepada usaha tajdid, iaitu usaha membersihkan agama Islam dari pelbagai pencemaran sehingga ia kembali tulen. Ketulenan ini adalah sesuatu yang benar-benar asing kepada masyarakat sehingga mereka menganggap ia adalah sesuatu yang baru, sekali pun ia sebenarnya sudah wujud sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Usaha tajdid memberi nafas yang baru kepada umat Islam. Mereka mula melihat keindahan, kemudahan dan kesyumulan Islam sebagaimana yang dilihat oleh generasi pertama yang menerimanya secara tulen daripada Rasulullah s.a.w..

Pengamatan saya (uem): Usaha ’tajdid’ yang dilakukan oleh kelompok Wahhabi ialah menggelarkan orang lain ’bid’ah’ tidak ada usaha tajdid dalam erti yang ada dalam hadith Abu Daud, yang menyebut kemunculannya di awal seratus tahun itu, yang menghidupkan semula amalan Islam yang dilupakan, atau yang terbengkalai, bukan yang dilakukan oleh golongan wahhabiah terdiri daripada perbuatan membid’ah atau menyesatkan bahkan mengkafirkan orang lain yang bukan sefahaman dengan mereka. Para mujaddin dalam sejarah Islam bukannya termasuk golongan Wahhabi itu. Imam-imam yang muktabar dalam sejarah Islam dan usaha tajdid tidak termasuk ke dalamnya ulama Wahhabi yang mula muncul abad ke 18 itu.Mereka itu digunakan oleh British dan Perancis, secara tidak langsung, untuk memusnahkan khilafah Uthmaniah. Subhana’Llah.

”Keempat: Fahaman ini menyentuh isu-isu terkini lagi relevan dengan suasana umat Islam. Sebagai contoh, apabila fahaman yang lain masih memberi perhatian kepada hukum berwudhu’ dengan air perigi, fahaman ini memberi perhatian kepada hukum berwudhu’ dalam kapalterbang. Apabila fahaman lain memberi perhatian kepada cara berzikir di atas pokok, fahaman ini memberi perhatian kepada cara beribadah di atas kenderaan moden seperti LRT, Monorail, Komuter dan sebagainya. Oleh itu tidak asing juga apabila didapati antara yang kehadapan dalam menangani isu-isu masakini ni liberalisme, pluralisme, feminisme dan athiesisme adalah tokoh-tokoh yang disandarkan kepada fahaman ini.

Pengatatan saya (uem): Isu-isu fahaman menyeleweng umat dibicarakan oleh para ulama yang berfikiran jauh seperti Syaikh Hasan al-Banna, Abul Hasan Ali Nadawi dan lainnya yang seperti mereka, bukannya oleh ulama Wahhabi yang membid’ahkan orang lain dan menimbulkan perpecahan di mana mereka berada, bahkan sampai membawa kepada pertumpahan darah di Asia Tengah antara lainnya.

”Kelima: Fahaman ini tidak membataskan ahli-ahlinya kepada jamaah tertentu. Tidak ada sistem mendaftar keahlian, berbai’ah kepada amir, perlantikan ahli jawatan kuasa tahunan dan lain-lain yang biasa ditemui dalam jamaah-jamaah Islam. Seseorang itu boleh sahaja mengikuti fahaman ini dan pada waktu yang sama terus bergiat aktif dengan jamaah yang dianggotainya. Hanya saja fahaman ini mengingatkan umat Islam agar membetulkan tujuan mereka bergiat aktif di dalam sesuatu jamaah. Hendaklah tujuan tersebut demi kebaikan Islam dan umatnya, bukan demi memelihara maruah jamaah dan menjaga kedudukannya sebagai yang terbaik berbanding jamaah-jamaah yang lain.

Pengamatan saya (uem): Tentang tidak ada amir-amir itu tidak menjadi persoalan sekarang ini; yang menjadi persoalan ialah umat Islam hendaklah berada dalam Ahlissunnah wal-Jamaah yang mempunyai aturan-aturan dalam huraian pengetahuannya, dan janganlah seseorang itu, berdasarkan agamanya kepada fikiran sendiri. Kalau dalam profesi duniawi pun manusia dikehendaki supaya mengikut aturan-aturan menjaga kesahihan amalan dan tindakan, maka dalam hukum dan fahaman agama ini lebih-lebih lagi dikehendaki; sebab itu Qur’an mengajarkan kita supaya ’jangan sesat’ ertinya jangan lari daripada nas; dan nas itu pula huraiannya mestilah mengikut kaedah-kaedahnya, bukannya mengikut apa pang difikirkan oleh orang-orang yang belum menentu kredibiliti ilmiahnya.

”Di Mana Salahnya Dengan Fahaman Wahabi?”

Secara umum, tidak ada yang salah dengan fahaman Wahabi kecuali namanya. Memang, ada segelintir orang yang mengikuti fahaman ini dengan semangat yang mendahului ilmu dan kematangan sehingga mereka berlebih-lebihan dalam mengkritik dan mencela. Namun tindakan segelintir tidak boleh dijadikan hujah untuk menghitamkan keseluruhan fahaman ini dan majoriti yang mengikutinya berdasarkan ilmu dan kematangan.

Fahaman Wahabi bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam atau terkeluar dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Malah ia lebih mendekati Islam yang sebenar dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang tulen. Terkecuali adalah nama “Wahabi” yang disandarkan kepada fahaman ini, ia adalah nama yang sengaja digunakan oleh sebahagian agamawan sebagai senjata untuk menakutkan orang ramai dan menjauhkan mereka daripada fahaman yang murni ini. Kenapakah perlu ditakut dan dijauhkan orang ramai daripada fahaman ini? Paling kurang ada dua sebab utama:

”Sebab Pertama: Apabila fahaman ini membicarakan Islam berdasarkan metodologi ilmiah, akan terbongkar kesilapan, kedongengan dan kepalsuan apa yang selama ini disampaikan oleh para agamawan tersebut. Dalam menghadapi suasana ini, para agamawan terbahagi kepada dua kategori: Pertama adalah mereka yang bekerjaya dalam jurusan agama berdasarkan sikap jujur lagi amanah. Mereka membetulkan apa yang pernah disampaikan sebelum ini seandainya ia sememangnya tidak tepat. Kedua adalah mereka yang bekerjaya dalam jurusan agama
kerana maruah dan status. Mereka sukar untuk mengakui bahawa apa yang mereka sampaikan sebelum ini adalah tidak tepat. Maka mereka mencari helah untuk menakutkan orang ramai dan menjauhkan mereka dari kebenaran tersebut. Helah tersebut adalah: “Berhati-hatilah dengan fahaman Wahabi kerana ia terkeluar dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah……”

”Sebab Kedua: Fahaman ini benar-benar mendapat sambutan daripada umat Islam sehingga kuliah-kuliah pimpinan tokohnya dibanjiri oleh hadirin daripada pelbagai latarbelakang. Suasana ini bertolak belakang dengan kuliah-kuliah pimpinan para agamawan yang semakin lengang sehingga akhirnya ia dibatalkan oleh pihak penganjur. Dalam menghadapi suasana ini, sekali lagi para agamawan terbahagi kepada dua kategori: Pertama adalah mereka yang memiliki sikap yang positif dimana dengan sikap tersebut mereka berusaha untuk mempertingkatkan mutu kuliah yang disampaikan, selari dengan kehendak para hadirin. Kedua adalah mereka yang memiliki sikap yang negatif dimana mereka enggan mempertingkatkan mutu kuliah yang disampaikan. Pada waktu yang sama mereka tidak boleh berdiam diri kerana semua ini melibatkan sumber pendapatan mereka. Dengan berkurangnya jemputan, berkuranglah juga pendapatan. Maka mereka perlu mencari helah untuk menjanakan kembali sumber pendapatan dengan berkata: “Berhati-hatilah dengan kuliah orang-orang Wahabi, mereka itu ditaja oleh pihak Barat……”

Pengamatan saya (uem): Tentang golongan Wahhabi ditaja oleh Barat, itu tidak menjadi persoalan kepada orang yang mengetahui sejarah Abdullah Philby, Lawrence of Arabia, dan unsur-unsur tertentu dalam hubungan pihak-pihak tertentu dengan Barat sekarang ini. Demikian pula minat Barat untuk membesar-besarkan unsur-unsur yang boleh memecahkan otoriti wacana ilmiah Ahlissunnah yang teguh itu; mereka berminat untuk memusnahkannya dengan pelbagai cara. Antaranya ini jelas dari Rand Cotrporation Report. Ini jelas juga kepada mereka yang membaca ’Tarikh Najdin’ dan ’Unwan al-Majdi’. Maka lebih baik, dan selamatlah orang-orang yang terus menerus berpegang kepada aliran arus [perdana Islam yang diterima oleh ulama yangf terkenal dalam sejarah Islam yang terpandu dengan metosologi dalam tafsir, hadith, fiqh, akhlak, sejarah, nahu dsan saraf dan seterusnya. Dan dalam golongan ini pula dipupuk persaudaraan Islam dan beradab dalam perbezaan pendapat, berbeza daripada golongan Wahhabi, yang menganggap pihak-pihak yang berlainan daripada mereka sebagai sesat, atau kafir, serbaimana yang ada dalam ’Kitab Kasyf al-Syubuhat’ oleh Muhammad Abdul Wahhab, dan kitab ’Hal al-Muslim Mulzam bittiba’ madhhabin mu’ayyanin minalMadhahib al-Arba’ah’ oleh al-Khojandi al-ma’sumi itu, antara lain-lainnya.

Pengamatan saya (uem) : Wahhabiah banyak menyalahi pendirian wacana Ahlissun nah: pembahagian tauhid kepada tiga yang menjadi wasilah kepada mengkafirkan orang yang melawat kubur orang solih, menghalalkan darah mereka, menghalalkan merampas harta mereka, akibat kafirnya; pengharaman dan pengkafiran tawasuyl; perbuatan memanggil negeri yang lain daripada yang mempunyai fahaman mereka sebagai ’dar al-harb’, mengharamkan taklid imam-imam mazhab, mengharamkan amalan-amalan yang mereka anggapkan bid’ah pada fahaman mereka, walhal itu tidak diharamkan oleh ulama lain.Mereka menikmbulkan perpecahan di mana mereka berada, bahkan menimbulkan pertumpahan darah; mereka tidak mentaati ulim-amri negeri-negeri Islam, dan seteruanya. Ini semua menjadikan gerakan Wahhabi sebagai gerakan yang mesti diawasi daianya jangan dibiar berkembanmgan.Sebab itulah Imam Abu Zahrah menyatakan bahawa kalau mereka berada dalam negeri mereka itu tidak mengapa, tetapi bila merela merebak ke negeri lain, akan timbul masalah besar. Wallahu a’lam.

Pengamatan berhubungan dengan murtad saya (uem) menyatakan: Dalam hubungan dengan gejala murtad setengah Orang di Malaysisa, kalau hendak ditafsirkan bahawa gejala itu selesai dengan orang masuk Wahhabi, maka itu sukar dipertahankan, sebab di kalangan Orang Wahhabi perlaksanaan agama yang berkurangan juga berlaku, dan gejala murtad juga berlaku termasuk di Asia barat. Maka perl;u dicari sebab-sebabnya mengikut fakta-fakta yang objektif dan bukannya dengan senang menyebut bahawa golongan Wahhabio penghayatan agamanya lebih daripada orang lain.

Kemudian kalau ada orang yang menakut-nakutkan orang dengan laknat Allah kerana tidak menyetujui Wahhabiah, [dengan merujuk surah Hud 11, ayat 18-22], maka boleh disebutkan bahawa golongan Wahhabi yang mencaci-maki umat Islam dan ulama Ahlissunnah wal-jamaah itu melakukan perbuatan yang menjemput kebencanaan.Ini adalah, antara lainnya berdasarkan fahaman daripada hadith sohih al-Bukhari yang menyebutkan antaranya ’Sesiapa yang bermusuh dengan seorang wali-Ku maka Aku isytihar perang terhadapnya’ maka siapa tahu kalau ke dalam waliKu itu termasuk ulama Ahlissunnah yang dicaci dan dimaki itu. Subhana’Llah.


Responses

 1. apa nak jadi dengan orang melayu ni dari dulu sampai sekarang tak abis2 dengan isu wahabi dan ahli sunnah .ahli sunnah kata wahabi tak betul, wahabi kata ahli sunnah tak betul.pasal tu lah orang islam tertinggal jauh kebelakang.
  orang islam kena sembelih korang tak abis2 dengan isu ini.carilah pendekatan yang terbaik lah .
  tu yang ramai secara jelas murtad mengistiharkan diri masuk kristian apa yang puak2 korang boleh buat.
  yang bercakap semua ilmuan baik aku yg kerja kilang ni, aku ikut quran dan sunnah abis cerita.
  korang tengok kat malaysia ni dari atok sampai cicit terlena dgn program hiburan buat lah sesuatau,ni tidak asyik berselisih faham pasal wahabi dan suni.

 2. salam qaiyum
  Wahabi ni adalah satu fahaman yang mesti diperangi
  ASWJ tidak akan bertindak jika wahabi tidak memulakan dahulu.
  mungkin saudara tidak belajar dari sejarah bagaimana wahabi menjatuhkan khilafah utsmaniyah.
  Mungkin juga anda tidak tahu yang ramai ulama ASWJ dibunuh oleh wahabi ini.ASWJ pun ikut quran dan sunnah.Tapi wahabi menuduh ASWJ tidak mengikut quran dan sunnah.Tidakkah ia satu fitnah?
  Bahkan ada antara mereka yang mendhaifkan hadis yang sahih hanya kerana dah kuar fatwa pastu jumpa lak hadis tu, terus pulak dikatanya daif.KITA HIDUP BELAJAR DARI SEJARAH>SEJARAH AKAN BERULANG JIKA KITA TAK MENGAMBIL IKTIBAR DARI APA YANG PERNAH BERLAKU SATU KETIKA DAHULU
  “Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai membersihkan meraka. Ketika putus dalam satu kurun, maka muncul lagi dalam kurun yang lain, hingga adalah mereka yang terakhir bersama-sama dengan dajjal”

 3. Qaiyyum tidak tahu…
  Kenapa kita sibuk dgn kes wahabi ini dr dulu hingga kini…
  kenapa kes murtad tak diambil kira?
  Dengan menimbulkan kesesatan wahabiyyah in,kami menentang golongan riddah wahabiyyah ini..mereka amat bahaya..sbb musuh Islam dlm selimut..secara diam2…

 4. kat arab saudi takde orang murtad ker?
  Qayum takleh main pukul rata kat sini
  hmm

 5. Assalamualaikum,

  Pandangan saya tentang WAHABI…….SESAT LAGI MENYESATKAN.
  Bagi yang terpengaruh dengan fahaman ini baliklah ke pangkal jalan.
  Dan bagi pembela FAHAMAN WAHABI pula, dalam kubur lah kebenaran akan terbuka, jadi dengan kepandaian akal dan ilmu yang melimpah ruah mereka jawaplah sendiri dengan munkar dan nakir.
  Ilmu yang hany berdasarkan akal dan kepandaian manusia akan hanya membawa kepada kehancuran>

  Salam

 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
  Memang benar bahawa kita m,esti kembali kepada fahaman dan amalan Ahlissunnah wal-Jamaah dalam semua perkara.Inilah sistgem fahaman agama yang dijamin selamat sampai ke akhir zaman, dan fahaman lain yang menyeleweng tidak dapat memudaratkannya. Allahumma sallimna wal-Muslimin. Utman El-Muhammady 8 Oktober 2008

 7. wahabi mesti diperangi ajarannya. Hidup Abjad Ustaz Mat janggut!!!!

 8. mengikut Kitab Tuhfatur Raghibin aliran selain dari Ahli Sunnah Wal Jamaah ditolak bahkan ada ulama yang menghukumnya sebagai terkeluar dari Islam atau murtad.

 9. Assalamualaikum w.b.t.

  Semoga Allah panjangkan umur Dr Muhammad el Muhammady..
  Belaiu lah orang yang kita harapkan dapat memberi panduan untuk kita semua agar dapat menghindari diri dari perangkap wahabisme..

  terimakasih tok guru ku..

 10. salam..memang benar,wahabi terpesong dan terkeluar drpd akidah ASWJ..berakidahkan Mujassimah..Membidaahkan perkara yg ijmak ulamak..nauzubillahi min zalik..

 11. PERTAHAN ASWJ

  .


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: